[Close] 

BIM-samordnare

BIM-samordnare
Ramboll i Sverige ?r inne i en expansiv fas med tydliga tillv?xtm?l. Vi tror p? framtiden och erbjuder v?ra medarbetare sp?nnande projekt och nya utmaningar. Tillsammans bygger vi morgondagens samh?lle. F?r att m?jligg?ra expansionsplanerna s?ker vi nu ytterligare en BIM-Samordnare till enheten BIM, Visualisering & GIS och v?rt kontor i Stockholm som vill utvecklas tillsammans med v?r verksamhet och v?ra best?llare i en stimulerande milj? med fokus de senaste l?sningarna inom digitalisering.
Ramboll satsar stort p? teknikutveckling och enheten ?r en stark p?drivare b?de nationellt men ?ven i resten av Ramboll-koncernen. Ramboll har en offensiv BIM-strategi p? global niv? med h?gt satta m?l och denna implementeringen arbetar enheten med mycket aktivt. Utvecklingen bedrivs dels i skarpa projekt men ocks? inom interna satsningar p? nya teknologier och processer.
Vi erbjuder
Ramboll erbjuder dig ett omv?xlande och stimulerande arbete med kompetenta medarbetare i ett framg?ngsrikt och l?nsamt f?retag med god tillv?xt. Enheten BIM, Visualisering i Sverige best?r idag av ca 40 medarbetare varav ungef?r femton utg?r fr?n Stockholmskontoret. Vi arbetar som enhet t?tt tillsammans och drar nytta av v?ra kunskaper och erfarenheter inom v?ra olika omr?den.
I din roll kommer du huvudsakligen arbeta med f?ljande:
Uppdragsledning inom CAD-/BIM-samordning - s?tta rutiner, samordna och strukturera CAD/BIM strategier tillsammans med v?ra kunder i projekt.
Kvalitetss?kra digitala informationsleveranser.
Administration och utveckling av projektdatabaser.
Datasamordning - dokumenthantering i projekt.
Strategiskt utvecklingsarbete inom BIM i Ramboll.
Vi erbjuder ett fritt och stimulerande arbete p? v?rt fina kontor p? S?dermalm d?r du har stor m?jlighet att utvecklas.
Vi s?ker dig
F?r att m?ta efterfr?gan p? v?ra tj?nster s?ker vi kreativa personer f?r att l?ngsiktigt f?rst?rka och bredda v?rt tj?nsteutbud. Till denna roll s?ker vi dig som har minst 5 ?rs erfarenhet av projektering och/eller BIM-samordning inom samh?llsbyggnad och fastighet.
Du har ett brinnande intresse f?r CAD, BIM och dokumenthantering samt har goda kunskaper i AutoCAD och Revit samt Solibri och/eller Navisworks.
Meriterande om du ?ven har kunskaper och intresse av programmering och/eller visualisering.
D? Projectwise ?r en viktig produkt f?r Ramboll p? global niv? samt ocks? hos best?llarsidan s? ?r det ocks? meriterande med kunskap p? den samt ?vriga Bentley produkter.
Som person ?r du ?r drivande, aff?rsm?ssig, ansvarsfull, engagerad och nyfiken samtidigt som du ?r analytisk och strukturerad.
Varf?r Ramboll?
P? Ramboll tror vi att nya id?er f?ds och utvecklas n?r m?nniskor med olika bakgrund, kompetenser och personligheter m?ts och interagerar ?ver professionella och nationella gr?nser. I praktiken inneb?r det att vi med m?nga kontor i hela Sverige och ?vriga v?rlden kan erbjuda v?ra medarbetare flexibilitet och frihet i arbetet. Den globala kunskapen ?terspeglas i den lokala n?rvaron. Vi erbjuder teamets f?rdelar med det stora f?retagets m?jligheter, resurser och kompetens i ryggen.
Vi har tydliga utvecklingsv?gar och via v?r Akademi erbjuds v?ra medarbetare utveckling med ett brett kursutbud. V?r arbetsmilj? uppmuntrar till fritt utbyte av id?er i en tillitsfull och hj?lpsam atmosf?r. V?r verksamhet ?r styrd av integritet d?r vi framh?ller ?rlighet och v?rnar om v?ra medm?nniskor och v?rt samh?lle. V?r h?llning ?r innovativ, analytiskt och professionell.
Fr?gor?
Har du n?gra fr?gor g?llande tj?nsten ?r du v?lkommen att kontakta Mats Romblad p? telefonnummer 0703 31 98 27 alternativt mats.romblad@ramboll.se.
Intervjuer och urval sker l?pande s? skicka in din ans?kan s? fort som m?jligt!
Vi ser fram emot din ans?kan.
Deadline 2018-07-01
Workplace Stockholm
Apply for job onlineDon't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.