[Close] 

Självgående redovisningsassistent till vårt växande Fund Services team

Beskriver du dig som sj?lvg?ende men s?tter samtidigt stort v?rde p? det st?d och kunskapsutbyte man f?r i ett team? Vill du tillh?ra en intressant och dynamisk verksamhet? D? ?r Intertrust r?tt f?r dig!
Nu ut?kar vi v?rt Fund Services team med en fj?rde medarbetare. Som Junior Financial Account Manager kommer du att ing? i ett team av fyra och assistera med v?ra fondklienters ekonomiska administration och rapportering. Som junior i teamet f?r du m?jlighet att l?ra av dina mer seniora och mycket kompetenta kollegor och p? s? s?tt utvecklas professionellt. Bland v?ra klienter hittar du olika typer av alternativa investeringsfonder och du arbetar tillsammans med ditt team f?r att s?kerst?lla h?gkvalitativ service och leverans, i n?ra samarbete med klienten.
F?r att lyckas i rollen kr?vs det att du trivs med att jobba sj?lvst?ndigt samtidigt som du ?r ?ppen f?r input och handledning av dina kollegor i ditt arbete. Om du dessutom beskrivs som b?de flexibel och prestigel?s s? tror vi att du ?r perfekt f?r rollen.
Intertrust Group ?r ett globalt ledande f?retag inom corporate, fund och capital markets services, och vi tillhandah?ller ett brett utbud av h?gkvalitativa tj?nster inom juridik och ekonomi till f?retag, fonder och finansiella institutioner ?ver hela v?rlden. Idag har vi ?ver 2500 specialister som arbetar fr?n 39 kontor i 28 l?nder, alla under v?ra v?rdeord; kvalitet, engagemang, m?nniskor, partnerskap och integritet. P? Stockholmskontoret ?r vi idag 40 personer, p? tionde v?ningen i H?torgsskrapa 3. L?s mer om koncernen h?r www.intertrustgroup.com.
Dina ansvarsomr?den
I rollen som Junior Financial Account Manager ing?r bland annat:
L?pande redovisning och avst?mningsarbete f?r de bolag som ing?r i fondstrukturen f?r v?ra klienter
Assistans vid uppr?ttande av bokslut och ?rsredovisningar f?r klienter
Fondrelaterade administrativa arbetsuppgifter
L?pande kommunikation med klienter, externa parter samt kollegor
Din bakgrund
Akademisk examen med f?retagsekonomisk inriktning
1-2 ?rs erfarenhet fr?n en roll som ekonomiassistent eller liknande
Intresse f?r service samt att arbeta f?r klient
Flytande engelska och svenska i b?de tal och skrift ?r en n?dv?ndighet
Som person, ?r du l?sningsinriktad och har ett proaktivt f?rh?llningss?tt Du ?r l?tt att samarbeta med och du har f?rst?else f?r din roll i teamet. Samtidigt ?r du prestigel?s och tvekar inte att fr?ga n?r du ?r os?ker eller inte kan. Slutligen ?r du flexibel, strukturerad och noggrann och en f?r?nderlig vardag lockar dig.
Hos Intertrust f?r du
En snabbr?rlig och internationell organisation i st?ndig utveckling
Goda m?jligheter till personlig och professionell utveckling
En stark teamk?nsla och ett kontor med m?nga sociala aktiviteter
Konkurrenskraftiga anst?llningsvillkor
Ans?kan
F?r fr?gor g?llande tj?nsten eller ans?kan f?r du g?rna kontakta v?r HR Business Partner, Ellen Rue, p? ellen.rue@intertrustgroup.com eller +46 708 404 649. Urval g?rs l?pande s? s?k direkt, dock senast den 20 juni 2018.Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.

More Jobs

Är du den vi söker till vårt Client Advisory-t...
Stockholm, ME Danske Bank
Junior Associate/Relationship Manager till vår...
Stockholm, ME Intertrust Group B.V
Business Intelligence Services Consultant
Augusta, ME General Electric
Producer/Producer Trainee - Financial Services
Cumberland Foreside, ME Hub International
Manager II Finance - Retail Business Services
Scarborough, ME Food Lion, LLC