[Close] 

Kvalitetsansvarig - Vattenfall Eldistribution

En sp?nnande vardag ? f?r en fossilfri framtid. Hos oss f?r du vara med och p?verka morgondagens klimatsmarta samh?lle och skapa framtidens eln?t.
Du kommer att
?ga, f?rvalta och utveckla bolagets ?vergripande ledningssystem i en riktning s? att det successivt ?kar f?retagets effektivitet.
Bygga upp och ansvara f?r en intern revisionsfunktion
Ha ett n?ra samarbete med ?garna av de olika certifierade ledningssystemen samt intressenterna till ?gare av andra krav p? ledningssystemen. Samordna de generella delarna av dessa olika system, s? att de blir en del av det ?vergripande ledningssystemet.
Samordna och sammanst?lla handlingsplaner som ?r kopplade till ledningssystemsfr?gor
St?lla krav p? f?retagets processer f?r att s?kra att de uppfyller lagkrav och st?djer g?llande kvalitetsstandarder.
Vi s?ker dig som
?r en erfaren ledare
Har mycket goda kunskaper inom kvalitetsstandarder s?som tex. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 55001, ISO 27001 samt ISO 31001
Har goda kunskaper inom ledningssystems- och processutveckling
Har erfarenhet fr?n verksamhetsutveckling, inklusive kunskaper om etablerade metoder och verktyg inom omr?det
Har en relevant akademisk examen
Beh?rskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Vi l?gger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du som s?ker har en god pedagogisk f?rm?ga och ?r kommunikativ. Du har ett ?ga f?r struktur och kvalitet d?r du kan g?ra korrekta avv?gningar och prioriteringar n?r du fattar beslut. Vidare ?r du sj?lvst?ndig i ditt arbete och kan n? goda resultat i komplexa fr?gest?llningar.
Det ?r meriterande om du
Har goda kunskaper inom relevant lagstiftning och g?llande f?rordningar s?som t ex AFS 2001:1, Ellagen och GDPR
Har stor erfarenhet av f?r?ndringsledning
Vi erbjuder
F?rutom att du f?r vara med och forma framtidens smarta energisamh?lle s? erbjuder vi en arbetsplats med goda m?jligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya omr?den inom f?retaget. Med v?r karri?r- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka m?jligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill. Det ?r viktigt att hela livet fungerar och d?rf?r ?r vi m?na om att v?ra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Vi ?r ?vertygade om att m?ngfald och inkludering leder till nyt?nkande, f?rb?ttrade aff?rsresultat och ?kat engagemang och vi str?var efter att representera m?ngfalden bland v?ra kunder och samh?llet vi verkar i.
L?s mer om oss p?: www.vattenfalleldistribution.se
?vrig information
Rekryterande chef: Alice ?ritsland, 0706 79 65 92
Rekryterare: Zanko Dasko, 0702 53 28 96
Fackliga representanter f?r denna tj?nst ?r Eva Jirhem, Ledarna, Johan Tezelson, Akademikerna, Anders Gustafsson, Unionen, Erik Wennstr?m, SEKO. Alla kontaktpersoner n?s via Vattenfalls v?xel 08-739 50 00.
Befattning: Kvalitetsansvarig
Placeringsort: Lule?, Jokkmokk, Solna eller Trollh?ttan
K?nns detta som ett jobb f?r dig? Vi ser fram emot din ans?kan!
Tj?nsten ?r s?kerhetsklassad vilket inneb?r att en registerkontroll och s?kerhetspr?vningsintervju i enlighet med s?kerhetsskyddslagen genomf?rs innan anst?llning.
Vattenfall Eldistribution AB ?r ett av Sveriges st?rsta eln?tsf?retag och levererar el till ungef?r 850 000 privat- och f?retagskunder. L?s mer p? vattenfalleldistribution.se.Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.