[Close] 

Uppdragsledare dagvatten

Uppdragsledare dagvatten
Ramboll Water ?r ett globalt team med ca 800 personer i Norden, Tyskland, USA, Kina och Singapore som ?r specialiserade p? vattenfr?gor. Vi finns p? 40 kontor runt om i v?rlden och vi har mer ?n 50 ?rs erfarenhet av att skapa innovativa vatten- och landskapsarkitektoniska l?sningar. Ramboll Waters experter arbetar med att l?sa komplexa fr?gor som t?cker hela vattencykeln, b?de i den offentliga och i den privata sektorn. Vi hanterar vattenfr?gor s?som klimatanpassningar f?r h?llbara st?der, bl?gr?n infrastruktur, ?versv?mningshantering, skydd av vattent?kter, vattenf?rs?rjning, vattenrening, avloppsvattenrening samt VA-infrastruktur.
Vi bygger en spjutspetsorganisation inom Climate Adaptation!
Climate Adaptation ?r ett av de utvalda fokusomr?dena inom Rambollkoncernen d?r vi har en unik kompetens d? vi har mycket starka specialistgrupper inom klimat?tg?rder, skyfallsanalyser, hydraulisk modellering, dagvattenhantering och dagvattenkvalitet i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, USA, Norge och Rum?nien.
Inom Climate Adaptation jobbar vi som ett team, utan n?gra geografiska begr?nsningar, b?de nationellt och internationellt. I Sverige samverkar vi inom Water med Water Resources, Water Networks, Water and Wastewater processes och ?ven med ?vriga tekniska discipliner s?som milj?, stadsplanering, landskap, geoteknik, trafik, mark och v?g och gata.
Vi satsar nu l?ngsiktigt p? att ytterligare f?rst?rka v?rt team inom Climate Adaptation.
Inom Climate Adaptation Sverige ?r vi idag drygt 20 medarbetare d?r du som uppdragsledare f?r ansvara f?r projekt inom bl?-gr?n dagvattenhantering, dagvattenutredningar, klimat?tg?rder, lokala ?tg?rdsprogram och dagvattenstrategier.
Vi erbjuder arbete i en l?rande milj?, d?r du i samarbete med kunniga kollegor f?r utvecklas i din roll och driva teknikutvecklingen fram?t.
Vi s?ker dig
Till denna roll s?ker vi dig som har:
Relevant akademisk utbildning och minst 3 ?rs relevant yrkeserfarenhet inom dagvatten
K?rkort B
Goda kunskaper i engelska
Som person ?r du prestigel?s, engagerad och intresserad av teknikutveckling, gillar att ta ansvar och samarbeta med m?nniskor med olika erfarenheter och kompetenser.
Varf?r Ramboll?
P? Ramboll tror vi att nya id?er f?ds och utvecklas n?r m?nniskor med olika bakgrund, kompetenser och personligheter m?ts och interagerar ?ver professionella och nationella gr?nser. Vi kan erbjuda v?ra medarbetare flexibilitet och frihet i arbetet. Den globala kunskapen ?terspeglas i den lokala n?rvaron.
V?r verksamhet ?r styrd av integritet d?r vi framh?ller ?rlighet och v?rnar om v?ra medm?nniskor och v?rt samh?lle. V?r h?llning ?r innovativ, analytiskt och professionell. Arbetsmilj?n hos oss ?r fri och prestigel?s med h?gt i tak och arbetet bedrivs ofta i projektteam. Genom v?r position p? marknaden kan vi erbjuda stora m?jligheter till utmanande arbetsuppgifter i n?gra av marknadens mest intressanta projekt och tj?nster i hela kedjan.
Och inte minst ? vi har kul!
Fr?gor?
Har du n?gra fr?gor g?llande tj?nsten ?r du v?lkommen att kontakta Johanna Ardland Bojvall, 010-615 63 40. Vi undanber samtal fr?n s?ljare och rekryteringsf?retag, v?nligen respektera detta.
Urval och intervjuer kommer att ske l?pande.
Vi ser fram emot din ans?kan!
#Engineeringforlife
#RambollSverige
Deadline 2018-08-05
Workplace Stockholm
Apply for job onlineDon't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.