[Close] 

Kundansvarig Intressentrelationer/samhällskontakter - Vattenfall Eldistribution AB

En sp?nnande vardag ? f?r en fossilfri framtid. Hos oss f?r du vara med och p?verka morgondagens klimatsmarta samh?lle och skapa framtidens eln?t.
Du kommer att
Vara en nyckelspelare i att proaktivt bygga upp och f?rvalta dialog och interaktion med v?ra samh?llskontakter. F?r att s?kra utformningen av framtidens eln?t m?ste vi effektivt kunna hantera och m?ta de f?rv?ntningar som samh?llet och olika intressenter st?ller p? oss, och h?r ?r du som Kundansvarig Intressentrelationer en mycket viktig pusselbit f?r hela organisationen. De intressenter som ligger i fokus ?r idag fr?mst kommuner och l?nsstyrelser men ?ven andra myndigheter, politiker och organisationer kan komma att bli aktuella.
Ha det ?vergripande ansvaret f?r dialog med v?ra samh?llskontakter i Mellansverige med fokus p? olika strategiska fr?gor som r?r eln?tsarbete; utbyggnationer, prognostiserings-/planarbete, tillst?ndsprocesser, informationsutbyte, samh?llskontakt vid kris/st?rningar/haverier, etc.
Bygga upp och utveckla relationer med flera parter hos v?ra intressenter och ?r deras f?rl?ngda arm in i v?r organisation samtidigt som du ?r en ambassad?r f?r Vattenfall Eldistribution. Tj?nsten har inte ett eget resultat- / budgetansvar utan styrs p? andra nyckeltal, bland annat kundn?jdhet.
Ha till stor del en proaktiv kommunikation med dessa intressenter i form av telefonkontakt och bes?k.
Ansvara f?r planering samt f?r- och efterarbete mot kontakterna samt koordinering av vissa fr?gor internt i organisationen.
Vi s?ker dig som
Har relevant h?gskoleutbildning alternativt gymnasieutbildning och l?ngvarig yrkeserfarenhet.
Har bred kunskap och erfarenhet av att utveckla nya och f?rst?rka befintliga kund- och intressentrelationer vilket resulterat i h?g kundn?jdhet.
Har ett tekniskt intresse d? m?nga fr?gor ?r av teknisk karakt?r
Som person ?r du kommunikativ, initiativtagande och drivande och ger inte upp f?rr?n du kommit vidare i samarbetet. Du ?r en relationsskapare som v?rdes?tter dina n?tverk och goda kontakter. Vidare har du en h?g servicegrad, har l?tt f?r att arbeta med andra och det ?r en sj?lvklarhet f?r dig att alla kunder och intressenter bem?ts med intresse och engagemang som bidrar till att kundupplevelsen h?js och v?ra strategiskt viktiga fr?gor drivs fram?t. Resor med ?vernattning kan f?rekomma, men de flesta bes?ken sker ?ver dagen. Viktigt ?r att du har utm?rkta kunskaper i svenska s?v?l i tal som skrift, d? det i tj?nsten ing?r m?nga olika kontakter med intressenter, kunder och interna samarbetspartners. B-k?rkort ?r ett krav.
Det ?r meriterande om du
Har tidigare erfarenhet av att ha arbetat mot kommuner, l?nsstyrelser, politiker eller liknande myndigheter
Vi erbjuder
F?rutom att du f?r vara med och forma framtidens smarta energisamh?lle s? erbjuder vi en arbetsplats med goda m?jligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya omr?den inom f?retaget. Med v?r karri?r- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka m?jligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill. Det ?r viktigt att hela livet fungerar och d?rf?r ?r vi m?na om att v?ra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Vi ?r ?vertygade om att m?ngfald och inkludering leder till nyt?nkande, f?rb?ttrade aff?rsresultat och ?kat engagemang och vi str?var efter att representera m?ngfalden bland v?ra kunder och samh?llet vi verkar i.
L?s mer om oss p?: www.vattenfalleldistribution.se
?vrig information
Rekryterande chef: TF Anders Thorildson - 0761 314 790
Rekryterare: Zanko Dasko - 0702 532 896
Fackliga representanter f?r denna tj?nst ?r Eva Jirhem, Ledarna, Johan Tezelson, Akademikerna, Daniel Nilsson, Unionen, Erik Wennstr?m, SEKO. Alla kontaktpersoner n?s via Vattenfalls v?xel 08-739 50 00.
Befattning: Kundansvarig Intressentrelationer/samh?llskontakter
Placeringsort: Solna
K?nns detta som ett jobb f?r dig? V?lkommen med din ans?kan senast den 31 augusti 2018. Urval sker efter sista ans?kningsdatum.
Tj?nsten kan vara s?kerhetsklassad vilket inneb?r att en registerkontroll och s?kerhetsintervju i enlighet med s?kerhetsskyddslagen genomf?rs innan anst?llning.
Vattenfall Eldistribution AB ?r ett av Sveriges st?rsta eln?tsf?retag och levererar el till ungef?r 850 000 privat- och f?retagskunder. L?s mer p? vattenfalleldistribution.se.Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.