[Close] 

Konstruktör

Vattenfalls aff?rsenhet Heat Sweden producerar, distribuerar och s?ljer v?rme, ?nga, kyla och el. V?ra kunder ?r f?retag, kommuner, landsting, privata fastighets?gare villakunder och bostadsr?ttsf?reningar. Huvudprodukten ?r fj?rrv?rme, som ?r en enkel, s?ker, bekv?m och tillf?rlitlig form av uppv?rmning. Br?nslet best?r i huvudsak av olika former av biomassa, avfall och torv som ger l?ga milj?p?verkande utsl?pp. Vi ?r idag omkring 370 medarbetare och oms?tter 2,9 miljarder kronor
Du kommer tillh?ra enheten Maintenance & Technology som har till uppgift att st?tta v?rme- och kraftv?rme anl?ggningar med teknisk kompetens och att genomf?ra investeringsprojekt.
Vi s?ker nu en konstrukt?r som kommer att ha en avg?rande roll n?r vi genomf?r ?ndringar i konstruktioner p? v?ra anl?ggningar. I rollen som konstrukt?r tar du naturligt den roll som garant som beh?vs f?r att s?kerst?lla b?de maskin och persons?kra l?sningar hos oss.
Dina arbetsuppgifter som konstrukt?r
Framtagande av konstruktionsunderlag
Kravspecifikationer inf?r upphandlingar
Teknisk specialist g?llande olika standarder som kopplar till b?rande konstruktioner, tryckh?llande system och materialteknik
Vara delaktig i f?rb?ttringsinitiativ
Som konstrukt?r beh?ver du f?ljande kvalifikationer
Du har relevant civilingenj?rs- eller h?gskoleingenj?rsutbildning eller kompletterande yrkeserfarenhet
Du har minst 3 ?rs erfarenhet som konstrukt?r
Kunskaper inom CAD
Erfarenhet inom omr?det h?llfasthet
Goda kunskaper inom materialteknik (st?l inom v?rmeapplikationer)
Du beh?rskar b?de svenska och engelska i tal och skrift
Det ?r meriterande
Med kunskaper i tyska
Dina personliga egenskaper ?r viktiga f?r oss. Vi tror att du som s?ker ?r sj?lvg?ende, noggrann och l?gger stor vikt i att leverera god kvalitet. Du har en god samarbetsf?rm?ga och gillar ocks? att leda andra.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en utmanande roll med goda m?jligheteter till personlig utveckling. F?r oss ?r det ocks? viktigt med balans mellan arbete och fritid.
Placeringsort: Uppsala, Solna, Jordbro eller Nyk?ping
Mer information
V?lkommen med din ans?kan med CV och personligt brev via l?nken nedan.
F?r mer information om tj?nsten ?r du v?lkommen att kontakta rekryterande chef Anders Lindstr?m, 070 600 15 18. F?r information om rekryteringsprocessen ?r du v?lkommen att kontakta rekryterare Oskar Fors, 070 240 94 02.
Fackliga representanter ?r Kalle Almqvist, Akademikerna, Kjell Karlsson Ledarna, G?ran H Johansson SEKO och Patrik Nenz?n, Unionen. Du n?r dem alla via Vattenfalls v?xel, 08 739 50 00.
Vi ser fram emot din ans?kan!
Vi ?r ?vertygade om att m?ngfald bidrar till att bygga ett mer l?nsamt och tilltalande f?retag och str?var efter att vara goda f?rebilder n?r det g?ller m?ngfald. Vattenfall arbetar aktivt f?r att alla anst?llda ska ha samma m?jligheter och r?ttigheter oavsett ?lder, etnisk eller kulturell bakgrund, k?nstillh?righet, religion/tro, sexuell l?ggning eller funktionsneds?ttning.Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.