[Close] 

Produktspecialist till Institutional-enheten Stockholm

Har du gedigen erfarenhet av portf?ljl?sningar och ?r redo att v?xla upp och ta n?sta kliv i din karri?r? Vill du vara en del av expansionen av ett nytt aff?rsomr?de i Stockholm och driva v?r utveckling fram?t f?r att skapa framg?ng? D? kan du vara den vi s?ker till rollen som produktspecialist!
Institutional ?r den enhet inom Danske Bank Wealth Management som riktar sig mot institutionella kunder och som best?r av b?de Client Managers och produktspecialister. Client Managers jobbar redan lokalt i Stockholm medan det f?rst ?r nu som produktspecialist expanderar bortom K?penhamn med en senior position till Danske Banks kontor p? Norrmalmstorg. Vi hoppas att du vill vara den personen!
Som utmanare p? den svenska bankmarknaden genomsyras Danske Bank av en entrepren?rskultur. Vi s?ker efter medarbetare med drivet att utveckla sig sj?lva och v?ra aff?rer. F?r dig som vill v?xa b?de personligt och professionellt ges du m?jlighet till stort eget ansvar, samtidigt som du har ett engagerat team och inspirerande ledare omkring dig. Vi ger dig m?jlighet att bygga din karri?r i banken, och erbjuder dig en inkluderande arbetsmilj? d?r du ?r med och bidrar till v?r framtida utveckling.
Kundfokus, energi och driv
Rollen som produktspecialist fungerar som en hybrid mellan Client Manager och Portfolio Manager med fokus p? produkter inom ett specifikt omr?de, i det h?r fallet s?ker teamet en senior person f?r det produktomr?de portf?ljl?sningar, dvs mandat d?r vi tar hand om hela portf?ljen f?r institutionella kunder. Det ?r ett aff?rsomr?de med stor potential d?r du tillsammans med Portfolio Managers och Client Managers skapar f?ruts?ttningarna f?r att lyckas. Du driver produktutveckling i n?ra samarbete med m?nga stakeholders.
Erfarenhet av portf?ljkonstruktion och tillg?ngsallokering ?r av stor vikt d? rollen innefattar att bidra till de forum d?r f?rvaltarna kommer fram till sina allokeringsbeslut, men portf?ljl?sningar best?r ocks? i stor utstr?ckning av tj?nster som skr?ddarsys f?r kundernas behov varf?r en kundf?rst?else och en lokal kundk?nnedom ?r minst lika viktig. Du ?r en stark kommunikat?r och ?r skicklig p? att p? ett enkelt s?tt kommunicera komplex information.
Ut?ver ovan typ av erfarenhet s? ?r det en vilja att f? l?st kunders problem i kombination med en positiv energi som vi v?rderar h?gt. B?da tv? beh?vs i en roll med mycket kundexponering d?r du jobbar t?tt ihop med Client Managers ?ver just det produktomr?det som st?ller st?rst krav p? oss som kapitalf?rvaltare. L?gg ut?ver det till entrepren?rsanda d? det ?r ett det ?r ett omr?de som p? m?nga s?tt ska byggas upp fr?n grunden.
?r du den vi letar efter?
Har du n?gra fr?gor ?r du varmt v?lkommen att kontakta Gabrielle Hagman (gaha@danskebank.se) och Kristofer Eklundh (eklu@danskebank.dk)
Skicka ans?kan och CV senast 2018-09-03.
Danske Bank ?r en nordisk bank med starka lokala r?tter och broar till resten av v?rlden. I ?ver 145 ?r har vi hj?lpt m?nniskor och f?retag i Norden att f?rverkliga sina ambitioner. Danske Bank har ?ver 19 000 anst?llda i 16 l?nder runt om i v?rlden som betj?nar v?ra 3,4 miljoner privata kunder, f?retagskunder och institutionella kunder. Ut?ver banktj?nster erbjuder vi ?ven livf?rs?kringar och pensionstj?nster, hypoteksl?n, f?rm?genhetsf?rvaltning, fastighets- och leasingtj?nster.Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.