[Close] 

Praktikant inom Business Consulting

Praktikant inom Business Consulting
VILKA ?R RAMBOLL?
Ramboll Management Consulting (RMC) ?r ett stiftelse?gt internationellt managementkonsultbolag med ?ver 600 medarbetare och med ?ver 40 ?rs erfarenhet av managementfr?gor fr?mst inom omr?dena analys, utv?rdering och verksamhetsutveckling. Vi arbetar med h?llbar f?r?ndring och hj?lper v?ra uppdragsgivare att driva detta. Vi har kontor i Stockholm, Oslo, K?penhamn, ?rhus, Helsingfors, Hamburg, Berlin och Bryssel och har bedrivit verksamhet p? den svenska marknaden sedan 2001. Vi ?r en del av Ramboll Gruppen, som med ?ver 13.000 medarbetare ?r en av Europas st?rsta r?dgivningsorganisationer. Vi ?r ett f?retag best?ende av engagerade och kompetenta konsulter. Vi utg?r alltid fr?n v?ra uppdragsgivares utmaningar och s?tter samman team f?r att m?ta deras behov. Varje termin erbjuder vi ett antal attraktiva praktikplatser och vi ser v?r praktik som en naturlig rekryteringskanal till v?r fortsatta tillv?xt.
ATTRAKTIV PRAKTIK
Inom RMCs aff?rsomr?de Business Consulting arbetar vi med Organisationsutveckling, Strategi, Styrning och Effektivisering samt F?r?ndringsledning. Varje termin beh?ver vi st?rka upp v?rt team med n?gra duktiga praktikanter. En praktik hos oss inneb?r att du ing?r i v?rt konsultteam och arbetar i uppdrag tillsammans med oss. V?r praktik syftar till att ge dig en djup inblick i managementkonsultyrket och det arbete som ett konsultbolag utf?r ?t b?de offentlig och privat sektor. Genom v?ra uppdrag ges du ?ven en inblick i samh?llsutvecklingen, och du kommer att arbeta i skarpt l?ge och f?r k?nna p? konsultrollen p? riktigt! Du kommer att delta i olika uppdrag och i olika team, samt f? ta del av de olika faserna av ett uppdrag. Dessutom kommer du att delta i arbetet med f?rs?ljning och andra marknadsaktiviteter.
Praktikperiodens l?ngd ?r 20 veckor (terminsvis). Som en del av v?r praktik f?r du en personlig handledare med ansvar f?r att ge dig b?sta m?jliga coachning under praktiken.
F?RM?NER
Ut?ver en givande och utvecklande praktik ger vi ers?ttning f?r lunch och SL-kort. Om du inte har praktik i din utbildning eller om du ?r f?rdig med din examen s? erbjuder vi ?ven en m?natlig ers?ttning.
VI S?KER
Vi s?ker studenter med samh?llsvetenskaplig och/eller ekonomisk utbildning, g?rna med fokus p? management, organisationsutveckling eller liknande och som ?r intresserade av att arbeta med samh?llsutveckling tillsammans med v?ra uppdragsgivare i en kreativ milj?.
Vi v?rdes?tter att du ?r ambiti?s, utvecklingsorienterad och har stark analytisk f?rm?ga, samt att du ?r samh?llsengagerad, prestigel?s och en teamspelare.
Vi efterstr?var j?mst?lldhet och m?ngfald och ser g?rna s?kanden med olika bakgrund och erfarenheter.
ANS?KAN
Ans?kan ska inneh?lla cv, betygskopior samt ett personligt brev d?r du beskriver vem du ?r, vilken utbildning och vilka intressen du har samt varf?r du s?ker till oss.
Registrera din ans?kan s? snart som m?jligt d? vi g?r igenom ans?kningarna och kallar till intervju l?pande.
Sista ans?kningsdag till v?rens praktik ?r den 7 oktober.
#RambollSverige
Deadline 2018-10-07
Workplace Stockholm
Apply for job onlineDon't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.