[Close] 

Anläggningsanalytiker specialist - Vattenfall Eldistribution AB

En sp?nnande vardag ? f?r en fossilfri framtid. Hos oss f?r du vara med och p?verka morgondagens klimatsmarta samh?lle och skapa framtidens eln?t.
Vi ger dig m?jligheten att arbete p? en dynamisk och inspirerande arbetsplats med intressanta fr?gest?llningar. Du ansvarar f?r att utf?ra operativa och strategiska analyser p? bolagets anl?ggningar, utifr?n ett ekonomiskt, felstatistik-, underh?lls-, status- och anl?ggningsriskperspektiv. Syftet ?r att optimera en f?rvaltning enligt bolagets m?l inom de ekonomiska ramarna, utifr?n strategierna f?r persons?kerhet, leveranss?kerhet och milj?.
Du kommer att
Utf?ra underh?llsanalyser, risk- och statusbed?mningar
Utifr?n analysresultat initiera ?tg?rder f?r riskminimering
Driva och samordna metodutveckling inom f?rvaltning och underh?ll
Driva och delta i olika tekniska och verksamhetsprojekt inom f?rvaltningsomr?det
Vara sammanh?llande n?r intressenter har fr?gor kring v?ra anl?ggningar
Vi s?ker dig som
Har en ingenj?rsutbildning inom elkraft eller motsvarande kompetens.
Har minst 5 ?rs branscherfarenhet och god kunskap om eln?tets uppbyggnad.
Det ?r meriterande om du
Har erfarenhet av underh?llssystemet SAP/PM och IFS.
Har dokumenterad erfarenhet av asset managementfr?gor.
Vi l?gger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du som s?ker ?r trygg i din arbetsroll d?r du arbetar strukturerat, analytiskt och l?sningsorienterat. Samarbete, kommunikation och kundfokus ser du som viktiga framg?ngsfaktorer. Vidare kan du agera sj?lvst?ndigt och driva problemst?llningar till en l?sning. Du har ocks? l?tt f?r att uttrycka dig i tal och skrift p? b?de svenska och engelska.
Vi erbjuder
F?rutom att du f?r vara med och forma framtidens smarta energisamh?lle s? erbjuder vi en arbetsplats med goda m?jligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya omr?den inom f?retaget. Med v?r karri?r- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka m?jligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill. Det ?r viktigt att hela livet fungerar och d?rf?r ?r vi m?na om att v?ra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Vi ?r ?vertygade om att m?ngfald och inkludering leder till nyt?nkande, f?rb?ttrade aff?rsresultat och ?kat engagemang och vi str?var efter att representera m?ngfalden bland v?ra kunder och samh?llet vi verkar i.
L?s mer om oss p?: www.vattenfalleldistribution.se
?vrig information
Rekryterande chef: Anne Jerresand Pekula, 076 768 67 15
Rekryterare: Oskar Fors 070 240 94 02.
Fackliga representanter f?r denna tj?nst ?r Eva Jirhem, Ledarna, Johan Tezelson, Akademikerna, Daniel Nilsson, Unionen, Erik Wennstr?m, SEKO. Alla kontaktpersoner n?s via Vattenfalls v?xel 08-739 50 00.
Befattning: Anl?ggningsanalytiker
Placeringsort: Stockholm, Trollh?ttan eller Lule?
K?nns detta som ett jobb f?r dig? Vi ser fram emot din ans?kan!
Tj?nsten ?r s?kerhetsklassad vilket inneb?r att en registerkontroll och s?kerhetsintervju i enlighet med s?kerhetsskyddslagen genomf?rs innan anst?llning.
Vattenfall Eldistribution AB ?r ett av Sveriges st?rsta eln?tsf?retag och levererar el till ungef?r 850 000 privat- och f?retagskunder. L?s mer p? vattenfalleldistribution.se.Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.