[Close] 

Local Operational Risk Manager Stockholm

Har du ett stort intresse f?r de finansiella marknaderna och vill arbeta i en global organisation d?r du kan vara med och utveckla en av Sveriges snabbast v?xande banker? D? kanske du ?r v?r n?sta Local Operational Risk Manager!
Risk ?r ett h?gt prioriterat omr?de d?r vi nu bygger en ny organisation i f?rsta f?rsvarslinjen, 1st Line Risk. Danske Bank v?xer snabbt i Sverige och vi vill d?rf?r f?rst?rka v?rt team med en driven Local Operational Risk Manager. Vi arbetar tillsammans med aff?rssidan med att identifiera, rapportera och hantera alla operationella och compliance-relaterade risker f?r att ?vervinna de utmaningar som banken m?ter.
Om rollen
I rollen som Local Operational Risk Manager kommer du att arbeta t?tt tillsammans med de andra i teamet och aff?ren f?r att s?kerst?lla att vi har kontroll p? de operativa riskerna inom aff?rsenheten. Detta inneb?r bland annat att driva och delta i riskutv?rderingar av processer och produkter, analysera och f?lja upp incidenter, rapportering kring enhetens risker, proaktiv och kontinuerlig f?rb?ttring av riskhantering, samt s?kerst?lla samarbetet mellan de nordiska l?nderna och v?ra gruppinitiativ. Du kommer ocks? att delta i utveckling och implementering av kontroller samt f?lja upp dem. Detta arbete innefattar stor variation som kr?ver driv, flexibilitet, en l?sningsfokuserad attityd och god samarbetsf?rm?ga.
Som utmanare p? den svenska bankmarknaden genomsyras Danske Bank av en entrepren?rskultur. Vi s?ker efter medarbetare med drivet att utveckla sig sj?lva och v?ra aff?rer. F?r dig som vill v?xa b?de personligt och professionellt ges du m?jlighet till stort eget ansvar, samtidigt som du har ett engagerat team och inspirerande ledare omkring dig. Vi ger dig m?jlighet att bygga din karri?r i banken, och erbjuder dig en inkluderande arbetsmilj? d?r du ?r med och bidrar till v?r framtida utveckling.
Vem ?r du?
Vi s?ker dig som vill vara en del av v?rt team och bidra till v?r fortsatta utveckling. F?r att trivas i den h?r rollen beh?ver du ha god samarbetsf?rm?ga, vara analytisk, strukturerad och drivas av att skapa l?sningar tillsammans med andra. Du har god kunskap om aff?rsprocesser inom banking samt tidigare erfarenhet fr?n att ha arbetat med operativa risker. Ut?ver detta ?r du en god kommunikat?r b?de i tal och i skrift, p? s?v?l svenska som p? engelska.
?r du intresserad?
Ans?k redan idag, intervjuer sker l?pande!
Om du har fr?gor eller vill veta mer om tj?nsten, tveka inte att kontakta Head of 1st Line Risk, Niclas Einarsson p? +46 (0)76-721 60 99.
Skicka ans?kan och CV senast 2018-11-09.
Danske Bank ?r en nordisk bank med starka lokala r?tter och broar till resten av v?rlden. I ?ver 145 ?r har vi hj?lpt m?nniskor och f?retag i Norden att f?rverkliga sina ambitioner. Danske Bank har ?ver 19 000 anst?llda i 16 l?nder runt om i v?rlden som betj?nar v?ra 3,4 miljoner privata kunder, f?retagskunder och institutionella kunder. Ut?ver banktj?nster erbjuder vi ?ven livf?rs?kringar och pensionstj?nster, hypoteksl?n, f?rm?genhetsf?rvaltning, fastighets- och leasingtj?nster.Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.