[Close] 

Tekniker och Ingenjörer Elkraft - Vattenfall Services

Vattenfall Services v?xer och beh?ver dig!
Vi har haft stor framg?ng i tilldelningen av nya avtal vilket inneb?r att vi beh?ver v?xa! Vi ska rekrytera ett antal personer med elkraftskompetens i Stockholm, S?dermanland, ?sterg?tland och N?rke och s?ker b?de erfarna och nyutexaminerade! Hos oss har du m?jlighet att arbeta med kunder som Trafikverket, SvK, Eon, Ellevio och Vattenfall Eldistribution.
Vattenfall Services f?retagskultur pr?glas av s?kerhets- och entrepren?rsanda d?r kreativitet och sj?lvst?ndighet ?r nyckelbegrepp. Vi v?xer kraftigt i Stockholm, S?dermanland, ?sterg?tland och N?rke.
Vi erbjuder Dig ett tryggt, sj?lvst?ndigt och omv?xlande arbete. F?r r?tt person finns h?r goda m?jligheter till fortsatt personlig och teknisk utveckling. ?r Du den vi s?ker?
Din roll hos oss:
Hos oss kommer du att vara en viktig person vid utf?randet av v?ra kunduppdrag. Det kan inneb?ra f?rebyggande underh?ll i stationsmilj?. Det kan ocks? handla om fels?kning och felavhj?lpning i v?ra kunders anl?ggningar. ?ven om- och nybyggnationer ?r vanligt f?rekommande.
Dina kvalifikationer:
Vi s?ker Dig som trivs med frihet under ansvar och drivs av utmaningar, l?sa problem och n? uppsatta m?l. Du ?r serviceorienterad och tycker om att arbeta b?de p? egen hand och i n?ra samarbete med kollegor.
Du har erfarenhet och kunskap inom elkraft, statiska eller roterande omriktare/omformare, transformatorer, rel?skydd, brytare och fr?nskiljare samt kommunikation. ?r du dessutom specialist inom n?got omr?de s? ?r Du extra intressant f?r oss!
Du har l?tt f?r att uttrycka dig p? b?de svenska och engelska i skrift och tal. K?rkort B erfordras.
Mer information:
Vi finns p? ett flertal orter inom Stockholm, S?dermanland, ?sterg?tland och N?rke.
Intervjuer och tills?ttning av dessa tj?nster kommer att ske l?pande, s? v?nta inte med Din ans?kan!
F?r information om tj?nsterna ?r du v?lkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Gustavsson, 070 ? 655 73 46, jonas.gustavsson2@vattenfall.com eller Michael Th?rnqvist, 070-664 79 88, michael.thornqvist@vattenfall.com. F?r information om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Sarah Lashari, sarah.lashari@vattenfall.com
Fackliga kontaktpersoner ?r Marie Gelin Unionen, Johan Larsson (Hallsberg) SEKO, Torbj?rn Blom Akademikerna och Anders Landqvist (Nyk?ping) Ledarna. Du n?r alla via Vattenfalls v?xel, tfn 08-739 50 00.
Vi ?r ?vertygade om att m?ngfald bidrar till att bygga ett mer l?nsamt och tilltalande f?retag och str?var efter att vara goda f?rebilder n?r det g?ller m?ngfald. Vattenfall arbetar aktivt f?r att alla anst?llda ska ha samma m?jligheter och r?ttigheter oavsett ?lder, etnisk eller kulturell bakgrund, k?nsidentitet och k?nsuttryck, religion/tro, sexuell l?ggning eller funktionsf?ruts?ttning.
K?nns detta som ett jobb f?r dig? Vi ser fram emot din ans?kan!
Vattenfall Services ?r ett av Sveriges ledande f?retag inom underh?ll och byggnation av el- och energianl?ggningar.
Vi utf?r ?ven drift och underh?ll av kraftanl?ggningar f?r el- och v?rmeproduktion, genomf?r underh?llsarbete ?t industrikunder och erbjuder tj?nster inom belysning, energieffektivisering och m?tning. V?ra drygt 1 600 medarbetare finns p? ett 90-tal orter i Sverige. Bland v?ra kunder finns n?t- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. L?s mer p? www.vattenfallservices.se
Tj?nsten ?r s?kerhetsklassad vilket inneb?r att en s?kerhetspr?vning kommer att genomf?ras innan anst?llning. S?kerhetspr?vningen omfattar registerkontroll samt s?kerhetsintervju i enlighet med s?kerhetsskyddslagen. Ut?ver s?kerhetspr?vningen kommer ett drogtest att genomf?rs.
F?lj oss g?rna!
Linkedin ? Vattenfall Services Nordic AB
Instagram ? vattenfallservicesDon't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.