[Close] 

Advisory Assistant Danske Bank Markets, Stockholm

Vill du jobba i en arbetsmilj? som k?nnetecknas av en positiv atmosf?r, gott samarbete samt ?ppenhet? ?r finansiell probleml?sning och r?dgivning n?got som tilltalar dig? Har du svarat ja p? dessa fr?gor? Bra, l?s d? vidare!
Till Client Advisory s?ker vi nu en student som vill komma in och st?rka v?rt team. Vi arbetar mestadels med problemst?llningar som ?r r?nte- och valutarelaterade och ?r ocks? aktiva med r?dgivning inom regelverk samt allokeringsfr?gor. F?r den intresserade ?r det en bra m?jlighet att l?ra sig uppgifterna och produkterna p? en marketsavdelning.
Arbetet ?r v?ldigt varierande och innefattar bland annat att hj?lpa f?retag analysera deras valuta- och r?nteexponering samt diskutera hedgingstrategier. Vi g?r ocks? peer-studier inom olika bolagssektorer och arbetar fram hedgel?sningar f?r f?retag som ska genomf?ra utl?ndska bolagsuppk?p
Vem s?ker vi?
Du som s?ker studerar tredje ?ret eller senare i din utbildning till civilingenj?r och/eller civilekonom. Du ?r vass p? Excel och har ocks? programmeringskunskaper. Du ?r van vid att g?ra presentationer och kommer ocks? att hj?lpa till med enklare analysarbete. F?r att trivas i den h?r rollen beh?ver du ha god samarbetsf?rm?ga, vara analytisk och drivas av att skapa l?sningar tillsammans med andra. Ut?ver detta ?r du en god kommunikat?r b?de i tal och i skrift, p? s?v?l svenska som p? engelska. Du har m?jlighet att arbeta ca 10-20 tim/vecka p? v?rt handlargolv h?r i Stockholm.
Vi erbjuder
Som utmanare p? den svenska bankmarknaden genomsyras Danske Bank av en entrepren?rskultur. Vi s?ker efter medarbetare med drivet att utveckla sig sj?lva och v?ra aff?rer. F?r dig som vill v?xa b?de personligt och professionellt ges du m?jlighet till stort eget ansvar, samtidigt som du har ett engagerat team och inspirerande ledare omkring dig. Vi ger dig m?jlighet att bygga din karri?r i banken, och erbjuder dig en inkluderande arbetsmilj? d?r du ?r med och bidrar till v?r framtida utveckling.
Vi arbetar t?tt tillsammans med v?ra kunder samt ?vriga avdelningar i banken f?r att kunna f?nga de senaste trenderna och problemst?llningarna och vi siktar p? att vara den fr?msta Client Advisory-avdelningen bland banker aktiva i Sverige. Danske Bank ?r ?ven rankad etta p? ett flertal produktomr?den i b?de Sverige och Norden i Prosperas kvalitetsunders?kningar.
Intresserad?
Om du har n?gra fr?gor om jobbet ?r du varmt v?lkommen att h?ra av dig till Christian T?rnqvist, Head of Client Advisory & Institutional FX Sales, +46 (0)8-5688 0509.
Vi ser fram emot din ans?kan!
Skicka ans?kan och CV senast 2018-11-12.
Danske Bank ?r en nordisk bank med starka lokala r?tter och broar till resten av v?rlden. I ?ver 145 ?r har vi hj?lpt m?nniskor och f?retag i Norden att f?rverkliga sina ambitioner. Danske Bank har ?ver 19 000 anst?llda i 16 l?nder runt om i v?rlden som betj?nar v?ra 3,4 miljoner privata kunder, f?retagskunder och institutionella kunder. Ut?ver banktj?nster erbjuder vi ?ven livf?rs?kringar och pensionstj?nster, hypoteksl?n, f?rm?genhetsf?rvaltning, fastighets- och leasingtj?nster.Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.