[Close] 

Enhetschef Kommunikation till Svensk Kärnbränslehantering AB

Svensk K?rnbr?nslehantering AB, SKB, har uppdraget att ta hand om allt radioaktivt avfall fr?n de svenska k?rnkraftverken. Det ska g?ras p? ett s?kert s?tt f?r b?de m?nniskor och milj?. V?ra ?gare ?r de svenska k?rnkraftsf?retagen.
Kommunikationsavdelningen arbetar med att skapa f?rtroende f?r SKB:s verksamhet genom ?ppenhet, tillg?nglighet och transparens. Vi ?r ett 20-tal medarbetare som dagligen kommunicerar kring SKB:s anl?ggningar, forskning och framtidsplaner. Nu s?ker vi en chef f?r kommunikationsenheten i ?sthammar och Forsmark d?r SKB planerar att bygga ut slutf?rvaret f?r kortlivat avfall, SFR, samt bygga ett k?rnbr?nslef?rvar f?r anv?nt k?rnbr?nsle. Det ?r byggprojekt i m?ngmiljardklassen som kr?ver omfattande kommunikativt st?d.
Vi s?ker enhetschef och redaktionsledare med placering i ?sthammar.
Arbetsuppgifter
Skapa f?rtroende f?r SKB:s verksamhet hos inv?nare i ?sthammars kommun, grannkommuner och Uppsala l?n.
Vara n?rmaste chef f?r sex medarbetare.
St?dja de stora byggprojekten med r?dgivning och kommunikativa insatser.
Leda kommunikationsavdelningens redaktion som producerar och publicerar material p? webbplatsen, intran?t, tidningen Lagerbladet, sociala medier, nyhetsbrev, presentationer m.m.
Bedriva bes?ksverksamhet i slutf?rvaret f?r kortlivat avfall SFR samt byggplatsen f?r K?rnbr?nslef?rvaret.
Sprida information om SKB:s uppdrag och verksamhet till lokala politiker, skolor, f?reningar, intresseorganisationer m.m.
H?lla n?rboende i Forsmark v?linformerade om SKB:s verksamhet.
Medverka till att underl?tta SKB:s framtida rekrytering genom att st?rka arbetsgivarvarum?rket och upps?kande aktiviteter.
I rollen som enhetschef ing?r du i kommunikationschefens ledningsgrupp
Dina kvalifikationer:
H?gskoleutbildning inom kommunikation, journalistik, statsvetenskap eller motsvarande.
Minst fem ?rs erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med kommunikation.
G?rna erfarenhet av att kommunicera st?rre byggprojekt eller infrastrukturarbeten
Erfarenhet av att leda personalgrupper ? som chef, projektledare eller liknande. .
Erfarenhet av att framg?ngsrikt bygga v?rdeskapande n?tverk.
Erfarenhet av att leda eller delta i redaktionellt arbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska samt vara en god skribent.
Kunskaper om hur samh?llet ?r uppbyggt samt beslutsfattande i offentlig verksamhet.
Vi s?ker dig som t?nker strategiskt och kan oms?tta det i operativa aktiviteter f?r dig och dina sex medarbetare.
Du ?r sj?lvg?ende, tar initiativ och uppn?r resultat. Som ledare uppfyller du v?ra ledarskapskriterier tydlig, synlig och modig.
Tj?nsten ?r en tillsvidareanst?llning, tilltr?de sker enligt ?verenskommelse. K?rkort B ?r ett krav.
Placeringsort: ?sthammar.
I v?ra rekryteringsprocesser samarbetar vi med Human Resources Services inom Vattenfall.
F?r mer information om tj?nsten, kontakta avdelningschef Anna Porelius,
070-3201109. F?r mera information om rekryteringsprocessen kontakta Zanko Dasko, 070-253 28 96.
Fackliga f?retr?dare ?r f?r Saco-SKB Marika Westman, 08-459 85 29, f?r Unionen Carina Gottfridsson, 0491-76 32 30 och f?r Ledarna Bo Johansson, 073-807 23 23.
?r denna tj?nst s?kerhetsklassad kommer s?kerhetspr?vning genomf?ras innan anst?llning, i enlighet med s?kerhetsskyddslagen.
Vi p? SKB ?r ?vertygade om att m?ngfald bidrar till att bygga ett mer l?nsamt och tilltalande f?retag och str?var efter att vara goda f?rebilder n?r det g?ller m?ngfald. SKB arbetar aktivt f?r att alla anst?llda ska ha samma m?jligheter och r?ttigheter oavsett ?lder, etnisk eller kulturell bakgrund, k?nstillh?righet, religion/tro, sexuell l?ggning eller funktionsneds?ttning."
V?lkommen med din ans?kan, personligt brev och CV senast den 23 november 2018. Urval sker efter sista ans?kningsdatum
Vi ser fram emot din ans?kan!
Svensk K?rnbr?nslehantering AB, SKB, har uppdraget att ta hand om allt radioaktivt avfall fr?n de svenska k?rnkraftverken. Det ska g?ras p? ett s?kert s?tt f?r b?de m?nniskor och milj?. I dag driver vi tv? anl?ggningar, Slutf?rvaret f?r kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark och Mellanlagret f?r anv?nt k?rnbr?nsle, Clab, i Oskarshamn. Vi planerar ocks? att bygga ett k?rnbr?nslef?rvar i Forsmark och en inkapslingsanl?ggning i Oskarshamn och har ans?kt hos myndigheterna att f? bygga ut Slutf?rvaret f?r kortlivat radioaktivt avfall f?r att kunna ta emot rivningsavfall fr?n nedlagda svenska k?rnkraftverkDon't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.