[Close] 

Senior ILS Ingenjör

Vad du blir en del av
Support and Services, ett aff?rsomr?de inom Saab, levererar ett brett utbud av tj?nster och integrerade supportl?sningar till kunder inom f?rsvar och p? kommersiell marknad f?r kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.
Communication and tactical solutions erbjuder och levererar infrastrukturl?sningar f?r s?ker kommunikation samt ledning. Vi finns p? en internationell marknad och har kunder och leverant?rer i m?nga olika l?nder. Kunderna har ofta h?ga krav p? funktion och s?kerhet samtidigt som systemen ska t?la tuffa milj?er, vilket vi m?ter med robusta och flexibla l?sningar som baseras p? b?de v?ra egna produkter men ocks? p? tredjepartsprodukter.
Placeringsort ?r inte fastlagd men det finns m?jlighet att utg? fr?n V?xj?, Link?ping, Arboga och Stockholm.
Din framtida utmaning
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer i f?rsta hand att vara kundkontakt f?r att samordna och ihop med kund strukturera ILS-arbetet i p?g?ende projekt. Det kommer ocks? inneb?ra framtagning av LSC-modeller f?r offertutv?rdering och uppf?ljning, underh?llsberedning, drifts?kerhetsanalys, reservmaterieluppbyggnad och produktion av underh?llsdokumentation. Det kommer ocks? att innefatta projektledning inom ILS f?r olika projekt. Kulturen som r?der p? sektionen genomsyras av viljan att vara aff?rsm?ssig och prestationsinriktade med god kvalit? gentemot kunder.
Du kommer att vara drivande i planering, framtagning och genomf?rande av ILS-uppdrag. Du kommer att rapportera till Projektledning men ocks? till kunder och chef.
Resor f?rekommer i tj?nsten.
Den du ?r idag
Vi s?ker dig som ?r v?l f?rtrogen med ILS-begreppet som anv?nds inom F?rsvarmakten och FMV. Du k?nner till materiellivscykelplanering/processer som anv?nds inom FTN:s hela vidmakth?llandefas. Du trivs med att ta eget ansvar och p? egen hand strukturerar och driver processer fram?t f?r att kunna slutf?ra uppgiften p? b?sta s?tt. Du ?r l?sningsorienterad och lyh?rd och kan hj?lpa kunden till en ?nskv?rd slutprodukt. Du har en god samarbetsf?rm?ga och personk?nnedom. Du har inga problem med att vara f?redragande f?r kund och internt Saab.
Vi s?ker dig som har:
L?ng erfarenhet av ILS-arbete inom F?rsvarsmakten alternativt FMV
K?rkort B
Skriver och talar engelska
H?gskoleutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande relevant utbildning i F?rsvarsmakten.
Kommunikation ?r meriterande
Tj?nsten ?r s?kerhetsklassad vilket inneb?r att eventuell anst?llning f?reg?s av en s?kerhetspr?vning utf?rt av myndighet.
Vi till?mpar l?pande urval vid denna rekrytering vilket inneb?r att tj?nsten kan komma tills?ttas innan annonstiden g?tt ut.
?r du en match p? den vi s?ker s? tveka inte utan s?k redan idag!
Saab ?r ett globalt f?rsvars- och s?kerhetsf?retag verksamt inom flyg-, land- och
marinf?rsvar, civil s?kerhet och kommersiell flygteknik. Vi ?r 15 500 medarbetare och har verksamhet p? alla kontinenter. Tekniskt ?r vi ledande inom m?nga omr?den och en femtedel av v?ra int?kter g?r till forskning och utveckling.
Saab ?r ocks? ett m?jligheternas f?retag. Ett f?retag d?r vi ser m?ngfald som en tillg?ng och d?r du som medarbetare f?r stort ansvar och goda utvecklingsm?jligheter. Men ocks? ett f?retag som respekterar varje m?nniskas behov av ett liv utanf?r arbetet.

Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.

More Jobs

BCBA - Senior Behavioral Analyst
Standish, ME The MENTOR Network
Tekniker och Ingenjörer Elkraft - Vattenfall ...
Stockholm, ME Vattenfall
Regionchef till vår bud- och logistik-organis...
Stockholm, ME foodpanda
Bergprojektör
Stockholm, ME Ramboll Environ
Erfaren Bergprojektör
Stockholm, ME Ramboll Environ