[Close] 

Medarbetare inom myndighetskontakter och transaktionsförfrågningar Transaction Banking/Customer Se

Danske Bank befinner sig i en sp??nnande tillv??xtresa inom aff??rsomr??det Transaction Banking/Customer Service Delivery. Vill du arbeta i en roll som pr??glas av kommunikation, f??r??ndring och sj??lvst??ndigt arbete? ??r du duktig p?? att v??xla mellan att se detaljerna och helheten och vill l??ra dig mer om utredningsuppgifter? Vi h??ller just nu p?? att bygga upp v??r nya Fraud SE enhet och s??ker d??rf??r dig som vill vara med p?? v??r resa!
Transaction Banking/Customer Service Delivery best??r av flera olika enheter som hanterar bedr??gerier, reklamationer av utlandsbetalningar, korthantering, transaktionsf??rfr??gningar och myndighetskontakter. V??r m??ls??ttning ??r att ge v??rde och expertis till v??ra kunder f??r att bli den mest f??rtroendeingivande finansiella partnern. Vi arbetar med stort kundfokus och har daglig kontakt med kunder genom olika kanaler.
Fraud SE, vilket den h??r rollen tillh??r, ansvarar f??r handl??ggning och specialistkompetens inom myndighetsrapportering, transaktionsf??rfr??gningar och bedr??gerier. Vi arbetar i globala team och har daglig kontakt med kollegor i s??v??l Sverige som andra l??nder.
N??gra av avdelningens huvudsakliga ansvarsomr??den inom myndighetsf??rfr??gningar ??r att unders??ka och utreda diverse transaktionsf??rfr??gningar, f??rbudsmeddelanden och penningbeslag samt tillse att vi efterf??ljer g??llande lagar, f??rordningar och regelverk. Du kommer att arbeta med att utreda och handl??gga de f??rfr??gningar som kommer in fr??n s??v??l myndigheter som v??ra kunder. Tillsammans med dina kollegor kommer du at st??tta v??ra r??dgivningskanaler med spetskompetens.
Vem vi s??ker?
F??r att trivas i denna roll ??r du nyfiken och drivs av att arbeta i en f??r??nderlig milj??, b??de vad g??ller arbetss??tt och processer. En viktig f??ruts??ttning ??r att du kan arbeta sj??lvst??ndigt, har h??g integritet och har en god prioriteringsf??rm??ga. Att se helheten med omsorg om detaljerna ??r en viktig egenskap hos personen vi s??ker. Vi v??rdes??tter din administrativa f??rm??ga och ser g??rna att du har tidigare erfarenhet fr??n liknande arbetsuppgifter.
Vidare ser vi att du ??r kommunikativ och har f??rm??gan att anpassa din kommunikation utifr??n vem du pratar med. Du trivs med att ha en balans mellan utredningar och kundkontakt. God kunskap i engelska, b??de i tal och i skrift, ??r viktigt i rollen d?? vi jobbar i globala team. Vi ser g??rna att du har tidigare erfarenhet av kundkontakt inom liknande verksamheter.
Vi arbetar just nu med att bygga upp enheten, det ??r d??rf??r viktigt att du har god samarbetsf??rm??ga och trivs med att ha m??nga kontaktytor. Att skapa goda relationer och en bra st??mning p?? arbetsplatsen ??r egenskaper vi uppskattar hos v??ra medarbetare. V??r m??ls??ttning ??r att du p?? sikt l??r dig fler av avdelningens uppgifter och f??r ut??kat ansvar.
V??rt erbjudande
Som utmanare p?? den svenska bankmarknaden genomsyras Danske Bank av en entrepren??rskultur. Vi s??ker efter medarbetare med drivet att utveckla sig sj??lva och v??ra aff??rer. F??r dig som vill v??xa b??de personligt och professionellt ges du m??jlighet till stort eget ansvar, samtidigt som du har ett engagerat team och inspirerande ledare omkring dig. Vi ger dig m??jlighet att bygga din karri??r i banken, och erbjuder dig en inkluderande arbetsmilj?? d??r du ??r med och bidrar till v??r framtida utveckling.
??r det dig vi letar efter?
Vill du veta mer om tj??nsten ??r du v??lkommen att kontakta Karin Markstedt, Head of Transaction Banking/Customer Service Delivery SE p?? +46 (0)76-721 61 91
Urval och intervjuer sker l??pande och tj??nsten kan komma att tills??ttas innan sista ans??kningsdag, s?? v??nta inte med att skicka in din ans??kan.
Vi ser fram emot din ans??kan!
Skicka ans??kan och CV senast 2019-01-13.
Danske Bank ??r en nordisk bank med starka lokala r??tter och broar till resten av v??rlden. I ??ver 145 ??r har vi hj??lpt m??nniskor och f??retag i Norden att f??rverkliga sina ambitioner. Danske Bank har ??ver 19 000 anst??llda i 16 l??nder runt om i v??rlden som betj??nar v??ra 3,4 miljoner privata kunder, f??retagskunder och institutionella kunder. Ut??ver banktj??nster erbjuder vi ??ven livf??rs??kringar och pensionstj??nster, hypoteksl??n, f??rm??genhetsf??rvaltning, fastighets- och leasingtj??nster.


Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.

More Jobs

Säljare och produktspecialist på Danske ...
Stockholm, ME Danske Bank
Customer Success Manager
Augusta, ME Verint Systems, Inc.
Automotive Customer Service Advisor - Part Tim...
Brunswick, ME Sears Auto Center
Business Development Executive, Senior, Bank S...
Portland, ME Fiserv
Customer Service/Sales
Augusta, ME Home Depot