[Close] 

Generell intresseanmälan

Har du alltid haft ett brinnande hj??rta f??r teknik och ??r intresserad av Dell Technologies som arbetsgivare? Vi har en rad ??ppna tj??nster som du hittar p?? jobs.dell.com d??r du ??ven f??r m??jlighet att l??sa mer om oss som bolag samt v??r kultur. Hittar du inget idag som matchar din profil helt? V??lkommen att skicka in en generell intresseanm??lan genom att bifoga ditt CV och ett personligt brev d??r du f??rklarar varf??r du vill komma till oss, samt vad f??r typ av roll du ??r intresserad av!
VAD S??KER VI?
F??r majoriteten av v??ra roller har vi krav p?? branscherfarenhet. Detta ??r f??r att man snabbt ska kunna axla sin roll och de komplexa IT-l??sningar vi arbetar med. De ing??ngroller vi brukar rekommendera om man ??r tidigt i sin karri??r och ??nnu inte har branscherfarenhet ??r v??ra Inside Sales Representativ/Account Manager roller.
VEM S??KER VI?
F??r att trivas hos oss beh??ver du tycka om att arbeta i en f??r??nderlig och dynamisk milj??. Vi arbetar mycket i virtuella team, vilket kommer s??tta krav p?? din flexibilitet och f??rm??ga att samarbeta med andra m??nniskor. Just Winning Together ??r ett av v??ra v??rdeord! Vidare v??rdes??tter vi att du tycker om att arbeta strukturerat parallellt med att du drivs av att driva dialog samt relationer med v??ra kunder, allt f??r att hj??lpa dem i deras digitala transformation.
F??r oss ??r ditt driv, ambition och din inst??llning mycket viktigt. Vi satsar g??rna p?? v??ra anst??llda och ser att man arbetar hos oss ??ver en l??ngre tid och utvecklas i sin roll, eller nya roller. Tycker du att det l??ter intressant och vill veta mer innan du skickar in din ans??kan? Gl??m inte att ??ven spana in Careers at Dell @Facebook, Life at Dell @Instagram eller v??rt LinkedIn-konto!
PROCESS
Vi rekommenderar dig att i f??rsta hand s??ka dig till n??gon av v??ra utannonserade roller om du hittar n??got passande. Skulle du mot f??rmodan inte g??ra detta ??r du varmt v??lkommen att skicka in din generella intresseanm??lan h??r.
Vi kommer l??pande g?? igenom ans??kningarna och ge ??terkoppling. ??nskar du att komma i direkt kontakt med oss som rekryterar ??r du v??lkommen att skicka in mail p?? nedanst??ende adresser. Observera att vi inte tar emot ans??kningar via mail.
Kontakt: Antigon.kolahdozan@dell.com eller anna.grundin@dell.com
Job Family: Outside-Sales Job ID: R81314


Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.