[Close] 

Sales Support Team Leader Sweden

Job TitleSales Support Team Leader Sweden
Job Description
Philips Health Systems s??ker en aff??rsorienterad och driven teamledare till v??rt svenska Commercial Support team. Det ??r en bred administrativ och koordinerande roll, d??r du tillsammans med teamet supporterar v??ra kunder och s??ljare p?? b??sta m??jliga s??tt.
Arbetsuppgifter
Du leder ett dynamiskt och sj??lvg??ende team, utifr??n Philips v??rdegrund, med fokus p?? teamk??nsla och utveckling.
Du ??r ansvarig f??r att alla har definierade m??l (SMART) och organiserar regelbundna m??ten, s??v??l i grupp som enskilda samtal.
Du arbetar n??ra tillsammans med s??ljare och produktspecialister vid enklare offertarbete. Offentliga upphandlingar ??r en annan viktig uppgift d??r du har en aktiv och samordnande roll mellan olika avdelningar f??r att arbetet ska bli klart p?? utsatt tid. Detta f??ruts??tter att du uppr??ttar en tydlig arbetsf??rdelning samt uppf??ljning av interna och externa deadlines. Du ansvarar ocks?? f??r att besvara vissa delar i anbudet samt att samla in material fr??n svenska och utl??ndska kollegor.
Du hanterar ett brett register av administrativa uppgifter s??som orderhantering, underh??ll av kunddata samt kundf??rfr??gningar via mail och telefon.
Du deltar och driver f??rb??ttringsarbete inom teamet s??v??l som i n??ra samarbete med andra funktioner.
Ditt team
Du ??r en del av det Nordiska Commercial Support teamet och rapporterar till v??r Commercial Support Manager i K??penhamn. Det nordiska teamet best??r av fyra lokala team placerade i Kista, K??penhamn, Helsingfors och Oslo.
Du ??r placerad p?? Philips huvudkontor i Kista och kommer att leda det svenska teamet best??ende av fem professionella och dedikerade teammedlemmar.
Kvalifikationer
Du har en h??gre utbildning och minst ett par ??rs arbetserfarenhet fr??n n??gon typ av supportfunktion inom f??rs??ljning.
Erfarenhet fr??n en tidigare roll som teamledare ??r absolut n??dv??ndig.Du har utm??rkt organisations- och kommunikationsf??rm??ga och leder och utvecklar teamet vid f??r??ndringar i processer.
Du trivs att jobba i en dynamisk milj?? med ett n??ra samarbete med s??ljare, produktspecialister, projektledare och andra funktioner.
Du ??r en effektiv och sj??lvg??ende person med intresse och fallenhet f??r att samarbeta med en f??rm??ga att driva flera arbetsuppgifter parallellt. F??r att lyckas i din roll ??r det av stor vikt att du ??r l??ttl??rd, ut??triktad och social samtidigt som du ??r en strukturerad och noggrann utf??rare med sinne f??r detaljer.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, b??de verbalt och i skrift.IT kunskaper ??r ett krav d?? du kommer att jobba i olika system som t ex Salesforce, Microsoft office, SAP och Sofon.
Philips erbjudande
Vi erbjuder dig en chans att vara en del av en sp??nnande organisation i st??ndig f??r??ndring. Vi fokuserar p?? att f??rb??ttra m??nniskors liv genom meningsfulla innovationer. Du kommer att vara en del av detta genom att tillsammans med olika delar i organisationen erbjuda v??ra kunder i Sverige l??sningar som inkluderar h??gteknologisk medicinsk utrustning i absolut framkant. Du kommer att f?? arbeta med kollegor som har m??nga ??rs erfarenhet inom omr??det och kan ??ven, n??r tillf??lle ges, f??lja med ut p?? f??ltet f??r att skapa en st??rre f??rst??else f??r alla led i processen. Tillsammans med din chef kommer ni utforma en personlig utvecklingsplan s?? att du aktivt kan v??xa i din roll.
Vi ser fram emot ditt CV samt personligt brev p?? svenska, s?? snabbt som m??jligt. Vi intervjuar kontinuerligt och tj??nsten kan komma att tills??ttas innan sista ans??kningsdatum.
Why should you join Philips?
Working at Philips is more than a job. It's a calling to create a healthier society through meaningful work, focused on improving 3 billion lives a year by delivering innovative solutions across the health continuum. Our people experience a variety of unexpected moments when their lives and careers come together in meaningful ways.
To find out more about what it's like working for Philips at a personal level, visit the Working at Philips page on our career website, where you can read stories from our employee blog. Once there, you can also learn about our recruitment process, or find answers to some of the frequently asked questions.
Contact
If you forgot your password, you can click the Forgot Password button on the Sign In screen to reset it. In case of technical difficulties, please send an email to careersite@philips.com.
(Note: To ensure fairness and legal compliance in our recruitment processes, only technical issues will be monitored through the above inbox. Please do not submit resumes or applications to this email, as they will not be reviewed. Only applications received through the online application process will be considered.)


Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.

More Jobs

Sales Floor Team Leader
Biddeford, ME Target
Sales Floor Team Leader
Biddeford, ME Target
Team Leader, Receivables
South Portland, ME Wex
Team Leader - Part Time - Dist 357 - Bangor, ME
Bangor, ME RGIS, LLC