[Close] 

Spontanansökan till Social and Economic Impact

Spontanans??kan till Social and Economic Impact
Vill du vara med och verka f??r att samh??llsviktiga beslut baseras p?? evidens?
Ramboll genomf??r uppdrag som formar framtiden inom en rad samh??llsviktiga omr??den, s??som arbetsmarknad, integration, sociala fr??gor, utbildning, innovation, n??ringslivsutveckling, digitalisering, energi, samh??llsbyggnad och klimat. Vi bist??r beslutsfattare med evidensbaserad r??dgivning och genomf??r uppdrag inom analys, utv??rdering, design och implementering av policy. Vi arbetar f??r akt??rer som Regeringskansliet och dess utredningar. Vi arbetar f??r statliga myndigheter som Statskontoret, Arbetsf??rmedlingen, Skolverket, Migrationsverket, MUCF, Vinnova, Tillv??xtverket och Klimatpolitiska r??det. Och vi arbetar f??r statliga bolag, regioner, kommuner samt bransch- och intresseorganisationer.
Vi ??r alltid intresserade av att komma i kontakt med nya sp??nnande personer f??r att st??rka v??rt team. Du b??r ha erfarenhet av och intresse f??r analys, utv??rdering, design och implementering av policy inom de sektorer vi arbetar inom.
Vi l??gger stor vikt vid dina individuella egenskaper, men tror att du antagligen ??r samh??llsvetare och har relevant arbetslivserfarenhet, antingen fr??n offentlig sektor, analysavdelning p?? ett f??retag eller fr??n en v??letablerad konsultfirma.
I din roll som konsult hos oss kr??vs att du kan anpassa dig efter olika uppdrags karakt??r och har en f??rm??ga att identifiera relevanta analysmetoder. Vi ser d??rf??r g??rna att du ??r en flexibel och kommunikativ probleml??sare med en gedigen verktygsl??da med kvalitativa och/eller kvantitativa samh??llsvetenskapliga metoder. Det ??r meriterande med erfarenhet inom projektledning. Du f??r g??rna ha tidigare erfarenhet av f??rs??ljning och har l??tt f??r att skapa och vidareutveckla relationer och n??tverk.
Som person:
har du ett stort samh??llsintresse
brinner du f??r att utveckla dig sj??lv och andra
??r du gener??s, flexibel och prestigel??s
??r du v??lstrukturerad och har en f??rm??ga att prioritera och planera
tycker du att det ??r roligt med utmaningar och probleml??sning
trivs du med att ta initiativ och arbeta i grupp.
Vi erbjuder
en dynamisk, inspirerande och utvecklingsorienterad konsultmilj?? d??r du f??r arbeta med ambiti??sa kunder och kollegor f??r att l??sa viktiga samh??llsutmaningar. Dina kollegor utm??rks alla av sitt stora samh??llsengagemang och sin h??ga prestationsniv??, utvecklingsvilja, generositet och prestigel??shet.
Ramboll ??r ett stiftelse??gt bolag, vilket pr??glar v??rt arbete genom en human inst??llning och vilja att utveckla samh??llet. Hos oss har alla stort inflytande ??ver sitt eget arbete och tar aktivt del i utvecklingen av verksamheten. Vi tror p?? tillit, team och innovation och arbetar alla med att utveckla v??ra koncept och s??lja in nya uppdrag.
F??rutom Stockholm har vi kontor i K??penhamn, ??rhus, Oslo, Helsingfors, Berlin, Hamburg och Bryssel. Det finns d??rf??r goda m??jligheter till internationellt utbyte och arbete f??r kunder i Tyskland, Danmark, Norge och Finland eller EU-kommissionen.
Deadline 2020-01-31
Workplace Stockholm
Apply for job online


Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.

More Jobs

Väg- och gatuprojektör sökes till gru...
Stockholm, ME Ramboll Environ
Uppdragsledare till Väg, Gata och Mark
Stockholm, ME Ramboll Environ
CDL-A Truck Driver - Great Pay and Routes
Winthrop, ME HeartLand Express
CDL-A Truck Driver - Great Pay and Routes
Mars Hill, ME HeartLand Express
CDL-A Truck Driver - Great Pay and Routes
Oakland, ME HeartLand Express