[Close] 

Enhetschef - Geoteknik

Enhetschef - Geoteknik
Stockholm, Sverige
Vi s??ker en enhetschef som ??r intresserad av att utveckla en grupp med h??g kompetens inom geoteknik, m??tteknik och f??ltgeoteknik. Vi tror att du ??r en tidigare ledare som vill vara med och utveckla geoteknikavdelningen p?? Rambolls f??r??ndringsresa. Om du ??r v??r nya Enhetschef inom Geoteknik - klicka p?? knappen "Ans??k h??r" nedan.
Som enhetschef kommer du att vara en del av v??r geoteknikavdelning som ??r en blandad grupp p?? ett 20-tal medarbetare i varierad ??lder och bakgrund. Du kommer att arbeta med att f?? till ett bra samarbete nationellt inom Geoteknik, inom andra omr??den p?? aff??rsomr??det men ??ven med v??ra kollegor i Indien. I aff??rsomr??det Samh??llsbyggnad Mitt ing??r ??ven Berg, V??g och Gata, Trafik, Landskap, Stadsplanering samt en samh??llsbyggnadsenhet i Falun. P?? geoteknik har vi en stor bredd p?? uppdrag, g??llande b??de karakt??r och storlek. Vi arbetar idag med en rad olika sp??nnande projekt som exempelvis med Bromsten, V??sj?? Torg och Rosenlundsparken. I rollen som enhetschef sitter du med i ledningsgruppen f??r aff??rsomr??de mitt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bli:
Resultat- och personalansvar f??r enheten
Driva enheten Geoteknik i f??r??ndringsresan som p??g??r p?? Ramboll
Att leda enheten f??r att hitta nya samarbetsm??jligheter, b??de internt och externt
Vi tror att du:
Har minst 3 ??rs erfarenhet fr??n en ledande position, antingen fr??n st??rre uppdrag alternativt teamledare/enhetschef
Har minst 7 ??rs erfarenhet fr??n att arbeta inom omr??det geoteknik
??r civilingenj??r inom geoteknik eller har gedigen kunskap om omr??det
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Du ??r en ambassad??r f??r f??r??ndring och visar stort engagemang och h??ngivenhet i utvecklandet av v??r verksamhet. Det ??r du som s??tter ut riktningen och leder v??gen f??r att flytta fram v??ra positioner. Din drivkraft ??r att f?? andra m??nniskor att v??xa och skapa en inkluderande milj?? d??r alla kan n?? sin fulla potential. F??r att du ska f?? r??tt f??ruts??ttningar och befogenhet att ut??va ditt ledarskap beh??ver du en vision??r, inspirerande och ??ppen ledare.
Ramboll Sverige
Vi p?? Ramboll fokuserar p?? att skapa tekniska l??sningar som har en positiv inverkan p?? m??nniskors vardag. Tillsammans med 1900 medarbetare placerade p?? 28 orter runt om i Sverige skapar vi innovativa l??sningar som adderar ett merv??rde till m??nniska och samh??lle. Vi kallar det Engineering for life. Genom att vi ??r stiftelse??gda samt att vi har f??tt ett starkt arv och v??rderingar fr??n v??ra grundare ger det oss ocks?? st??det att utmana, ifr??gas??tta och hitta nya v??gar fram??t.
Ans??k h??r
Vi ser fram emot att h??ra ifr??n dig. Ans??k med ditt CV, personliga brev och relevant dokumentation.
#RambollSverige
Deadline 2019-02-03
Workplace Stockholm
Apply for job online


Don't Be Fooled

The fraudster will send a check to the victim who has accepted a job. The check can be for multiple reasons such as signing bonus, supplies, etc. The victim will be instructed to deposit the check and use the money for any of these reasons and then instructed to send the remaining funds to the fraudster. The check will bounce and the victim is left responsible.